You are currently viewing Jak przygotować firmę na czas po pandemii

Jak przygotować firmę na czas po pandemii

Pierwszy kwartał 2020 drastycznie pozmieniał warunki funkcjonowania wszystkich firm. Dotychczasowy sposób funkcjonowania na razie nie jest możliwy. Nie wiemy co będzie po odmrożeniu gospodarki. Jak sobie poradzić? Jak dalej prowadzić firmę w nowej rzeczywistości? Na pewno nastąpi wzrost konkurencji na rynku i przejściowo spadnie popyt oraz siła nabywcza klientów.

Ale jest dobra wiadomość. Możesz już dziś przygotować się do nowej sytuacji rynkowej. Strategicznie przeanalizować swoją firmę tak aby opracować najlepszą z możliwych strategii dalszego działania.

Określić jej mocne i słabe strony, tego co jest czynnikiem sukcesu i rozwoju oraz tego co nie działa, co trzeba poprawić lub naprawić. Zastanowić się też jakie są szanse i zagrożenia dla branży i firmy wynikające z otoczenia zewnętrznego. To super skuteczna metoda, która da Ci rzetelny i prawdziwy obraz działania Twojej firmy, jej pozycji konkurencyjnej i szans rozwoju. Pozwoli też zaoszczędzić czas i pieniądze – będziesz wiedziała, które elementy funkcjonowania firmy przede wszystkim wymagają uwagi, energii i inwestycji aby osiągnąć zaplanowane cele finansowe.

Wykorzystamy do tego celu metodę strategicznej analizy firmy zwaną analizą SWOT. Jest to jedna z podstawowych, uniwersalna i niezmiernie skuteczna metoda podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Można stosować ją w każdej sytuacji, gdyż elastycznie dopasowuje się do specyfiki każdego przedsiębiorstwa czy branży.

Myślę, że taką najbardziej uproszczoną jej wersję mogłaś już stosować w swoim życiu – wówczas kiedy musiałaś podjąć trudną i ważną decyzję. Dzieliłaś wówczas jedną kartkę na dwie kolumny zatytułowane ZA I PRZECIW i wpisywałaś odpowiednio w każdą po kolei wszystkie argumentów, które pozwalały Ci na podjęcie najlepszej z możliwych decyzji.

Analiza SWOT to analiza mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń zewnętrznych, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. 

Służy do oceny potencjału i konkurencyjności całego biznesu lub wybranych jego obszarów np. marketingu, sprzedaży, oferty a nawet konkretnej osoby na rynku pracy. Dzięki tej metodzie strategicznej analizy firmy można opracować najlepszą strategię dalszego działania i rozwoju.

Nazwa tej metody Analiza SWOT to akronim 4 angielskich słów – zmiennych, które są analizowane. Są to:

S  (strenghts) –  Mocne strony

W (weaknesses) –  Słabe strony

O  (opportunities) – Szanse

T (threats) – Zagrożenia

Mocne i Słabe strony odnoszą się/dotyczą  bezpośrednio do Twojej firmy (czynniki wewnętrzne) , Szanse i Zagrożenia do otoczenia Twojej firmy (czynniki zewnętrzne).

MOCNE STRONY – to wszystkie umiejętności i zasoby Twojej firmy, które pozwalają Ci zbudować przewagę konkurencyjną na rynku. Wyróżniają Cię pozytywnie z otoczenia i spośród konkurencji – bezpośrednio wpływają na rozwój firmy i pozwalają na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Przykładem mocnych stron firmy jest np.

SŁABE STRONY – to te elementy funkcjonowania firmy, które wpływają negatywnie na jej działanie. Hamują rozwój, ograniczają możliwości efektywnej realizacji celów, zmniejszają przychody i przeszkadzają w osiągnięciu sukcesu.

SZANSE – to pozytywne zewnętrzne zjawiska i procesy (istniejące lub przewidywane), które odpowiednio wykorzystane sprzyjają ekspansji i rozwojowi firmy. Mogą to być np. pojawienie się nowej potrzeby i tym samym grupy klientów, mała konkurencja, wysoka bariera wejścia na dany rynek, dobra sytuacja gospodarcza.

ZAGROŻENIA – podobnie jak szanse są czynnikami niezależnymi od firmy, ale w przeciwieństwie do nich zawsze mają charakter negatywny. Są to wszelkiego typu kryzysy – obecnie pandemia i zamrożenie gospodarki, liczna konkurencja, gwałtowny spadek popytu, zmiana prawa.

Dodaj komentarz